World War I (WWI), was a major war centred in Europe that began on 28 July 1914 and lasted until 11 November 1918. It involved all the world`s great powers which were assembled in two opposing alliances: the Allies (based on the Triple Entente of the United Kingdom, France and Russia) and the Central Powers (originally centred around the Triple Alliance of Germany, Austria-Hungary and Italy). These alliances both reorganised and expanded as more nations entered the war. Ultimately more than 70 million military personnel, including 60 million Europeans, were mobilised in one of the largest wars in history. More than 9 million combatants were killed, largely because of great technological advances in firepower without corresponding advances in mobility. It was the sixth deadliest conflict in world history, subsequently paving the way for various political changes such as revolutions in the nations involved.

De Eerste Wereldoorlog, was een grote oorlog gecentreerd in Europa die begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918. Alle grootmachten van de wereld waren hierbij betrokken, die werden samengesteld in twee conflicterende allianties: de geallieerden (gecentreerd rond de Triple Entente van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland) en de centralen (oorspronkelijk gecentreerd rond de Triple Alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië). Deze allianties reorganiseerden zichzelf en breidden uit naarmate er meer landen meededen met de oorlog. Uiteindelijk werden er meer dan 70 miljoen militairen, waaronder 60 miljoen Europeanen, gemobiliseerd in één van de grootste oorlogen in de geschiedenis. Meer dan 9 miljoen soldaten werden gedood, vooral als gevolg van de grote technologische vooruitgang in vuurkracht zonder overeenkomstige ontwikkelingen in mobiliteit. Het was het op vijf na dodelijkste conflict in de wereldgeschiedenis, die vervolgens de weg vrijmaakte voor politieke veranderingen zoals revoluties in de betrokken landen.