The French Revolution (1789–1799), was a period of radical social and political upheaval in France that had a major impact on France and indeed all of Europe. The absolute monarchy that had ruled France for centuries collapsed in three years. French society underwent an epic transformation as feudal, aristocratic and religious privileges evaporated under a sustained assault from radical left-wing political groups, masses on the streets, and peasants in the countryside. Old ideas about tradition and hierarchy - of monarchy, aristocracy and religious authority - were abruptly overthrown by new Enlightenment principles of equality, citizenship and inalienable rights.

De Franse Revolutie was een politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw waarbij de Franse monarchie werd afgezet en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden teruggedrongen, maar dat was vooral ten gunste van de burgerij. Voor het volk verbeterde er dus weinig. De Bestorming van de Bastille wordt beschouwd als het begin van de revolutie, ook al vormde het bijeenroepen van de Staten-Generaal (voor de eerste keer in 175 jaar) de aanleiding hiervoor. Het einde was de staatsgreep van 18 Brumaire. De Franse Revolutie heeft echter blijvende sporen nagelaten in heel Europa.