Nicolaus Copernicus (19 February 1473 – 24 May 1543) was a Renaissance astronomer and the first person to formulate a comprehensive heliocentric cosmology which displaced the Earth from the center of the universe.
Among the great polymaths of the Renaissance, Copernicus was a mathematician, astronomer, jurist with a doctorate in law, physician, quadrilingual polyglot, classics scholar, translator, artist, Catholic cleric, governor, diplomat and economist.

Nicolaas Copernicus (Thorn, 19 februari 1473 – Frauenburg, 24 mei 1543) was een Poolse, etnisch Duitse kanunnik en een belangrijk wiskundige, arts, jurist en sterrenkundige uit het Koninkrijk Polen.
Copernicus is bekend geworden door zijn heliocentrische theorie over het zonnestelsel, zoals gepubliceerd in zijn De revolutionibus orbium coelestium. Deze gedachten betekenden 60 jaar na zijn dood een omwenteling in het wetenschappelijk denken en in ons wereldbeeld.