Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie

De kinderpostzegels worden al vanaf 1924 jaarlijks uitgegeven. Naast zegels verschijnen er tijdens de kinderpostzegelactie vele andere verzamelwaardige producten zoals prentbriefkaarten, kinderbedankkaarten, affiches etc.

Verzamelaars van dIt materiaal besloten in 1983, na eerste contacten in 1979, een vereniging op te richten samen met verzamelaars van maximumkaarten vanwege de vele raakvlakken tussen beide verzamelgebieden.

De maximafilist heeft als hobby het vervaardigen en verzamelen van prentbrief/ansichtkaarten in combinatie met frankeergeldige postzegels waarbij de postzegel aan de beeldzijde van de kaart geplakt is en er een duidelijke beeldovereenkomst is tussen kaart en zegel. Een toepasselijk stempel zorgt dan voor een maximale overeenkomst tussen deze drie onderdelen van de maximumkaart.

Activiteiten

Vier maal per jaar verschijnt er voor de leden een prachtig bulletin in full color met veel interessante artikelen en filatelie nieuws, uiteraard rijk geïllustreerd met afbeeldingen. Daarnaast is er medio 2015 gestart met een eigen website www.kindmax.nl

Er is veel kennis en informatie over kinderpostzegels binnen deze vereniging aanwezig. Niet alleen over de postzegels zelf maar ook over de aanverwante artikelen als de bedankkaarten, affiches, rebussen, sluitzegels, folders, prentbriefkaarten e.d. Dit is verwerkt in het "Handboek voor het kind" met overzichten per categorie en rijk geïllustreerd met afbeeldingen in kleur. Dit Handboek is voor de leden tegen kostprijs beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 


Geschiedenis

In 1979 kwamen 30 liefhebbers die alles verzamelden rond de kinderpostzegelacties voor het eerst bij elkaar. Zij noemden zich de Kontaktgroep “Kinderbedankkaarten.” Na enkele bijeenkomsten vond in 1983 de officiële oprichting als vereniging plaats onder de naam Kontaktgroep Voor het Kind. Op de bijeenkomsten die twee maal per jaar plaatsvonden in Utrecht wegens zijn centrale ligging, werd kennis uitgewisseld en materiaal geruild. 

Aanvankelijk ging het binnen de vereniging uitsluitend over prentbriefkaarten Voor het Kind, kinderbedankkaarten en al het andere materiaal gebruikt in de Kinderpostzegelacties. De blik werd weldra verruimd naar de bedankkaarten van het Comité Zomerzegels, het Nederlandse Rode Kruis en ook maximumkaarten om het draagvlak van de vereniging te vergroten. Er werd gestart met een eigen Nieuwtjesdienst met maximumkaarten gemaakt van originele in de handel verkrijgbare kaarten, dit om tegenwicht te bieden tegen enkele commerciële uitgevers die het minder nauw namen met de officiële FIP-regels voor correcte maximumkaarten.

Actieve leden publiceerden vervolgens de eerste Catalogus Nederlandse Maximumkaarten en de Catalogus Prentbriefkaarten Voor het Kind. Wilt u de maximumkaarten bekijken die tot op heden zijn uitgegeven door de nieuwtjesdienst van de Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie klik dan op onderstaande links.
U krijgt dan een chonologisch overzicht in een verticale lijst te zien.

 

Catalogus maximumkaarten uitgegeven t/m 2008 door de
Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie VKM

https://www.philaromax.nl/search/?search=VKM+

Catalogus maximumkaarten uitgegeven vanaf 2009 door de
Vereniging voor Kinderpostzegels en Maximafilie VKM 

https://www.philaromax.nl/search/?search=V.KM+

Voor verzamelaars van maximumkaarten met uitsluitend kinderpostzegels zijn onderstaande links beschikbaar:

Catalogus maximumkaarten Kinderpostzegels VHK 1928 t/m 1987
https://www.philaromax.nl/search/?search=VHK

Catalogus maximumkaarten Kinderpostzegels VHK 1988 t/m 2014
https://www.philaromax.nl/search/?search=V.HK

Catalogus maximumkaarten Kinderpostzegels VHK vanaf 2015

https://www.philaromax.nl/search/?search=VH.K

 

De Vereniging is al lang in een volwassen stadium beland en telt nu ca. 130 leden, heeft een eigen website en geeft nog steeds 4x per jaar een uitgebreid Bulletin uit,  maar nu op A4-formaat en in kleur met veel nieuws. De verzamelde kennis is inmiddels uitstekend gedocumenteerd in een uitgebreid Handboek Voor het Kind in kleur. Door het losbladig systeem kunnen nieuwe uitgiftes van Kinderpostzegels en ander materiaal eenvoudig ingepast worden. 

Maximafilie is algemener bekend geworden, dankzij de vaste rubriek in de Filatelie, die sinds 2002 verschijnt. Wat een maximumkaart is en waar een correcte maximumkaart aan moet voldoen wordt u hieronder uitgelegd. Middels de slideshow krijgt u stapsgewijs een duidelijk beeld hoe een maximumkaart ontstaat.  

 

 

 

 

 

 

Volgens de internationale richtlijnen bestaat een maximumkaart uit drie elementen:

a. een postzegel;
b. een prentbriefkaart;
c. een postale afstempeling