• Hongarije >>>>>>>>>>>>
 • © 1888 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1888 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1894 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1894 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • >>>>>
 • © 1892 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1892 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1896 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1896 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1896 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1896 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1898 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1898 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • >>>>>
 • © 1901 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1901 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1902 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1902 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • >>>>>
 • © 1905 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1905 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • >>>>>
 • © 1910 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1910 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1907 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1907 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1908 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1908 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • >>>>>
 • >>>>>
 • >>>>>
 • © 1907 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1907 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1907 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1907 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1909 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1909 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • >>>>>
 • >>>>>
 • © 1910 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1910 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1912 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1912 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • >>>>>
 • >>>>>
 • >>>>>
 • © 1907 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1907 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1909 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1909 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1912 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1912 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1915 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1915 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1915 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1915 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1908 - HUNGARY Hungarian crown
  © 1908 - HUNGARY Hungarian crown
 • © 1912 - HUNGARY Hungarian crown
  © 1912 - HUNGARY Hungarian crown
 • © 1910 - HUNGARY Hungarian crown
  © 1910 - HUNGARY Hungarian crown
 • © 1913 - HUNGARY Hungarian crown
  © 1913 - HUNGARY Hungarian crown
 • © 1913 - HUNGARY Hungarian crown
  © 1913 - HUNGARY Hungarian crown
 • © 1904 - HUNGARY Turul bird
  © 1904 - HUNGARY Turul bird
 • © 1906 - HUNGARY Turul bird
  © 1906 - HUNGARY Turul bird
 • >>>>>
 • © 1913 - HUNGARY Turul bird
  © 1913 - HUNGARY Turul bird
 • © 1913 - HUNGARY Turul bird
  © 1913 - HUNGARY Turul bird
 • © 1912 - HUNGARY Turul bird
  © 1912 - HUNGARY Turul bird
 • © 1911 - HUNGARY Turul bird
  © 1911 - HUNGARY Turul bird
 • © 1912 - HUNGARY Turul bird
  © 1912 - HUNGARY Turul bird
 • >>>>>
 • © 1912 - HUNGARY Turul bird
  © 1912 - HUNGARY Turul bird
 • © 1902 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1902 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • © 1909 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1909 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • >>>>>
 • >>>>>
 • >>>>>
 • © 1912 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1912 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • © 1912 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1912 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • © 1912 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1912 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • © 1912 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1912 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • © 1914 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1914 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • © 1916 - HUNGARY King Carol and Queen Zita
  © 1916 - HUNGARY King Carol and Queen Zita
 • © 1918 - HUNGARY King Carol
  © 1918 - HUNGARY King Carol
 • © 1918 - HUNGARY Queen Zita
  © 1918 - HUNGARY Queen Zita
 • >>>>>
 • © 1918 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1918 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1919 - HUNGARY Local farmer
  © 1919 - HUNGARY Local farmer
 • © 1921 - HUNGARY Local farmers
  © 1921 - HUNGARY Local farmers
 • © 1922 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1922 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • © 1922 - HUNGARY T-shaped sweep well
  © 1922 - HUNGARY T-shaped sweep well
 • >>>>>
 • © 1919 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1919 - HUNGARY Budapest Parliament
 • © 1920 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1920 - HUNGARY Budapest Parliament
 • © 1921 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1921 - HUNGARY Budapest Parliament
 • >>>>>
 • >>>>>
 • © 1921 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1921 - HUNGARY Budapest Parliament
 • © 1922 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1922 - HUNGARY Budapest Parliament
 • © 1922 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1922 - HUNGARY Budapest Parliament
 • © 1921 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1921 - HUNGARY Budapest Parliament
 • >>>>>
 • © 1922 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1922 - HUNGARY Budapest Parliament
 • © 1923 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1923 - HUNGARY Budapest Parliament
 • © 1924 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1924 - HUNGARY Budapest Parliament
 • © 1925 - HUNGARY Budapest Parliament
  © 1925 - HUNGARY Budapest Parliament
 • >>>>>
 • © 1927 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1927 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • © 1927 - HUNGARY St. Stephen's crown
  © 1927 - HUNGARY St. Stephen's crown
 • >>>>>
 • >>>>>
 • >>>>>
 • © 1932 - HUNGARY Count István Széchenyi
  © 1932 - HUNGARY Count István Széchenyi
 • © 1936 - HUNGARY Count István Széchenyi
  © 1936 - HUNGARY Count István Széchenyi
 • © 1933 - HUNGARY Ferenc Deák
  © 1933 - HUNGARY Ferenc Deák
 • © 1936 - HUNGARY Mihály Vörösmarty
  © 1936 - HUNGARY Mihály Vörösmarty
 • >>>>>