Eugène Henri Paul Gauguin (7 June 1848 – 8 May 1903) was a leading French Post-Impressionist artist who was not well appreciated until after his death. Gauguin was later recognized for his experimental use of colors and synthetist style that were distinguishably different from Impressionism. His work was influential to the French avant-garde and many modern artists, such as Pablo Picasso and Henri Matisse. Gauguin’s art became popular after his death and many of his paintings were in the possession of Russian collector Sergei Shchukin. He was an important figure in the Symbolist movement as a painter, sculptor, print-maker, ceramist, and writer. His bold experimentation with coloring led directly to the Synthetist style of modern art. He was also an influential proponent of wood engraving and woodcuts as art forms.

Eugène Henri Paul Gauguin (7 juni 1848 - 8 Mei 1903) was een belangrijke Franse post-impressionistische kunstenaar die pas werd gewaardeerd na zijn dood. Gauguin werd later erkend voor zijn experimentele gebruik van kleuren en stijl dat wezenlijk anders was dan het impressionisme. Zijn werk was van invloed op de Franse avant - garde en vele moderne kunstenaars, zoals Pablo Picasso en Henri Matisse. Veel van zijn schilderijen waren in het bezit van de Russische verzamelaar Sergei Sjtsjoekin. Gauguin was een belangrijke figuur in de symbolistische beweging als schilder, beeldhouwer, keramist en schrijver. Zijn gewaagde proefneming met kleuren leidde rechtstreeks tot de stijl Synthetist van moderne kunst. Hij was tevens een invloedrijke verdediger van houten gravure en houtsneden als kunstvormen .