Hieronder volgt een overzicht van de maximumkaarten die bekend zijn met de
persoonlijke postzegels uit de velletjes van de stripfiguren Fokke en Sukke van 2018.

Er zijn 5 velletjes met elk 5 zegels uitgegeven met waardeaanduiding 1 bestemd
voor verzending binnen Nederland. Ieder velletje behandelt een verschillend thema.
In totaal 25 verschillende zegels.


De stempeling is gedaan op de eerste dag van uitgifte met het
normale dagtekenstempel 's-Gravenhage 23 april 2018.